Toimihenkilötehtävien kuvaukset

Koulukilpailut

Sihteeri
Sihteeri istuu tuomarin vieressä tehtävälistaan merkityn luokan/verryttelyryhmän ajan ja kirjoittaa arvostelupöytäkirjaan numerot ja tuomarin kommentit sitä mukaa kun tuomari niitä luettelee. Luokan ensimmäisen verryttelyryhmän sihteeri myös noutaa pöytäkirjat ja lähtölistan yläkerran kansliasta.

Sihteerin tehtävä on vastuullinen, sillä tulokset riippuvat arvostelupöytäkirjoista ja niiden oikeellisuudesta. Sihteeriltä vaaditaan hyvää keskittymiskykyä, nopeaa kirjoitustaitoa ja pitkää muistia. Sihteerinä toimiminen on kuitenkin mielenkiintoista, sitten kun sen on ensin oppinut. Sihteerinä kuulee asioita, joita pöytäkirjoihin ei kirjoiteta ja oppii katsomaan ratoja vähän eri tavalla, jolloin voi saada itsekin vinkkejä omaan ratsastukseensa.

Osaaville sihteereille on aina kysyntää, joten mikäli haluaisit harjoitella sihteerin tehtävää seuran I-tason kilpailuissa, voit kysyä kisajärjestäjiltä, mikäli sinun olisi mahdollista päästä johonkin luokkaan sihteerin viereen istumaan ja seuraamaan miten homma toimii!

Kuuluttaja
Omissa kisoissamme sihteeri toimii myös kuuluttajana. Kuuluttajan tehtävä on kertoa, mikä ratsukko lähtee seuraavana, ja mikä valmistautuu. Kuuluttajana tarvitsee kantavaa ja selkeää ääntä. Isommissa kisoissa kuuluttajalla on apunaan mikrofoni ja hän myös lukee ratsukoiden tuloksia sitä mukaa, kun lähtetit niitä tulospalvelusta tuovat.

Lähetti
Lähetin tehtävä on viedä halutut paperit tai tavarat paikasta A paikkaan B. Omissa I-tason kilpailuissamme tämä käytännössä tarkoittaa, että hän hakee arvostelupöytäkirjat tuomarilta jokaisen ratsukon jälkeen ja toimittaa ne tulospalveluun tallin yläkertaan. Kansallisissa kisoissa lisäksi pitää viedä ratsukon tulokset kuuluttajalle. Hyvä lähetti on tehokas, mutta lähes huomaamaton. Lähetin pitää tietää missä voi kulkea ja milloin. Lähetti ei esimerkiksi koskaan kävele tuomarinpöydän edestä mennessään hakemaan papereita. Lähetti voi tulla tuomarinpöydän lähelle odottamaan pöytäkirjan valmistumista sen jälkeen, kun ratsukko on suorittanut lopputervehdyksen ja lähtee kävelemään pois radalta. Paperit tuodaan kansliaan viipymättä, eikä pisteitä /kommentteja luonnollisesti sovi lukea tai näyttää muille. Nämä pienet säännöt oppii kuitenkin nopeasti ja lähettinä toimiminen on yksi mukavimmista töistä. Siinä ehtii katsella kisojakin vähän.

Portinavaaja
Tallimme I-tason kisoissa suurin osa luokista ratsastetaan lyhyellä radalla, jolloin erillistä portinavaajaa ei tarvita, sillä yksi lyhyen sivun aidoista on sijoitettu niin että  radalle pääsee ratsastamaan aitoja siirtämättä. Mikäli luokka sen sijaan ratsastetaan pitkällä radalla, porttina toimii yksi pitkän sivun aidoista. Portinavaaja siis avaa portin aina kun ratsukko on päättänyt suorituksensa ja päästää samalla seuraavan ratsukon radalle.  Talvikaudella portinavaajan on syytä muistaa lämmin pukeutuminen! Portinavaajalla on kuitenkin paras näkymä radalle ja hän pääsee aitiopaikalta seuraamaan jokaisen suorituksen.

Tulospalvelu
Tulospalvelun tehtävä on yksinkertaisuudessaan laskea ratsukon pisteet ja prosentit, sekä merkata ne papereihin. Tulospalvelua hoitavat yleensä järjestäjät, koska se tehdään ohjelmalla nimeltä Equipe, jonka käyttö luonnollisesti täytyy hallita hyvin, jotta tulokset saadaan laskettua oikein. Tämän vuoksi työ tulospalvelussa vaatii tarkkuutta ja keskittymistä ja täten myös työrauhaa. Lisäksi tulospalvelu hoitaa kilpailuiden päätyttyä tulosten julkaisemisen esimerkiksi seuran nettisivuilla. Kansallisissa kilpailuissa tulospalvelu myös lähettää ratsukkokohtaiset tulokset lähettien mukana kuuluttajalle.Estekilpailut

Sihteeri, kuuluttaja, ajanottaja
Seuran I-tason kilpailuissa nakkilistassa on aina monitoimihenkilö sihteeri, kuuluttaja, ajanottaja. Koska mikään tehtävistä ei vie kovin paljoa aikaa ja tehtävät lomiutuvat kivasti, on helpointa yhden tehdä kaikki. Kyseinen henkilö istuu katsomossa tuomarin vieressä. Isommissa kisoissa jokaisessa tehtävässä on tietysti eri henkilö, koska tekemistä on paljon enemmän. Kaikki tehtätävät sijoittuvat isoissakin kisoissa yleensä ns. tuomaritorniin, jossa on siis myös luokan tuomarit.
Sihteerin tehtävä on kirjata tulospöytäkirjaan ratsukon virhepisteet ja aika suorituksen jälkeen. Lisäksi taitoarvosteluluokissa sihteeri kirjoittaa tuomarin sanelun mukaisesti pisteet ja kommentit erillisiin taitoarvostelupöytäkirjoihin, jotka hänen tulee noutaa ennen luokan alkua kansliasta. Omissa kisoissamme sihteeri myös toimittaa pöytäkirjat luokan jälkeen / verryttelytauolla tulospalvelulle.
Kuuluttajan tehtävä on sama kuin koulukisoissa: kertoa ratsastajille ja yleisölle, missä kohdassa kisoja ollaan menossa. Isommissa estekisoissa kerrotaan usein kaksi tai kolme valmistautuvaa ratsukkoa, koska esterata kestää sen verran vähän aikaa.
Ajanottaja ottaa nimensä mukaisesti aikaa. Hän seuraa liputtajien lippuja ja laittaa kellon käyntiin ratsukon ylittäessä lähtöviivan ja pysäyttää sen ratsukon saavuttua maaliin. Ajanottajan tehtävä on tarkka ja virheet siinä vaikuttavat heti tuloksiin. Omissa kisoissamme otamme aikaa siksi yleensä kahdella kellolla. Isommissa kisoissa on käytössä automaattinen ajanottojärjestelmä, jota varmistetaan käsikelloilla.

Liputtaja
Liputtajan tehtävänä on kertoa tuomarille ja ajanottajalle, milloin ratsukko tarkalleen ylittää lähtö- tai maalilinjan. Lähtölinjan liputtaja seisoo lähtölinjan päässä, nostaa lipun ylös kun ratsukko on saanut lähtömerkin ja ratsukon ylittäessä linjan, heilauttaa lipun alas. Maaliliputtaja taas nostaa lipun ylös, kun ratsukko on tulossa radan viimeiselle esteelle ja laskee lipun, kun hevosen ensimmäinen osa ylittää maalilinjan. Liputtajan tarkka toiminta on tärkeää ajanottajalle, joka ei tornista näe, millä hetkellä ratsukko linjan ylittää. Koska liputtaja on radalla, hänen täytyy pysyä tarkkana koko ajan ja varoa radalla olevia hevosia. Isommissa kisoissa liputtajat pyritään pitämään samana läpi luokan, jotta tuloksiin ei tule siitä syystä vaihtelua. Liputtajan työssä pääseekin näkemään koko luokan hyvältä paikalta.

Ratahenkilökunta
Ratahenkilökunnan tehtävä on nostaa pudonneet puomit sekä koota mahdollisesti kielloista hajonneet esteet. Omissa I-tason kisoissamme radalla on usein yksi tai kaksi henkilöä. Mikäli sama este hypätään uudelleen radan toisessa vaiheessa, on tärkeää että ratahenkilökunta korjaa esteen pikaisesti, muutoin omissa kisoissamme esteen voi korjata tarvittaessa myös ratsukoiden välissä. Ratahenkilökunnan täytyy olla tarkkaavainen ja varoa ratsukoita.

Tulospalvelu
Tulospalvelun tehtävä estekisoissa on koulukisoja yksinkertaisempi. Taitoarvosteluluokissa se laskee pisteet, mutta muuten tulokset vain syötetään Equipeen ja julkaistaan kisojen jälkeen.

 

Yleiset tehtävät seuran I-tason kilpailuissa

Radan rakentaminen ja purkaminen

Omissa I-tason kilpailuissamme kaikki opetushevosilla kilpailevat ratsastajat osallistuvat radan purkamiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on, että kilpailuiden alussa starttaavat ratsukot olisivat mukana purkamassa ja loppupään ratsukot rakentamassa, jotta kaikki ehtivät myös keskittyä suoritukseensa kunnolla.

Koulukilpailuissa kouluaidat, kannattimet ja kirjaimet ja estekisoissa puutolpat, esteiden johteet ja numerot haetaan kontista ja ladosta ja rata rakennetaan tehokkaasti ja ripeästi valmiiksi, jotta kisat pääsevät alkamaan ajallaan. Kisojen viimeisen ratsukon lopetettua suorituksensa, rata puretaan ripeästi ja tavarat palautetaan paikoilleen, jotta palkintojenjako pääsee alkamaan ajallaan.

Varsinaisen radan rakentamisen lisäksi koulukisoissa yläkerrasta kannetaan tuomarille ja sihteerille pöytä, tuolit ja kyniä. Estekilpailuissa väliaidoista rajataan kävelyalue maneesin päätyyn.

 

Tallivalvoja

Tallivalvoja pitää silmällä kisojen kulkua ja huolehtii, että seuraava verryttelyryhmä pääsee ajallaan maneesiin. Mikäli kisoissa on liukuva verryttely, tallivalvoja kertoo kun seuraava ratsukko saa mennä verryttelyalueelle. Lisäksi tallivalvoja pitää silmällä, että ne hevoset, jotka viedään ulos suorituksensa jälkeen, pääsevät sinne turvallisesti. Ulos vieminen on kuitenkin ratsastajan itsensä vastuulla ja mukana on oltava kokenut tarhaaja (ks. seuran kilpailusäännöt).

 

Lantapartio

Lantapartio korjaa ratsukoiden välissä sekä verryttelyn aikana radalta lannat kottikärryyn. Estekilpailuissa tämän tehtävän hoitaa monesti ratahenkilökunta muiden tehtäviensä ohella. Viimeisen luokan lantapartio myös tyhjentää kottikärryn.

 

Siivous

Koska lainaamme kisoja varten tallin tiloja, on meidän myös huolehdittava, että tilat ovat siistit kun kilpailut päättyvät. Siivoukseen kuuluu yläkerran, portaiden ja aulan lakaisu.