Vuosikokous 9.3.2019

PONI-HAAN RATSASTAJAT RY VUOSIKOKOUS                       

9.3.2019 klo 14.00 Poni-Haan Talli, kahvio
Läsnä 15 jäsentä.

 

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Sohlman avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Sohlman ja sihteeriksi Rita Sohlman.

5. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Heikkinen ja Lotta Seabrook.

6. Edellisen vuoden toimintakertomus
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

7. Tilien tarkastus ja hyväksyminen
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 tilit, jotka hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Hallituksen ehdotukset
Sirpa Savasmaalle on myönnetty kunniajäsenyys.

9. Jäsenten ehdotukset, joista ilmoitettu hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia.

10. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Jäsenmaksut vuodelle 2019

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin.
Jäsenmaksut vuodelle 2019 hyväksyttiin.

11. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, sihteerin, jäsensihteerin ja rahastonhoitajan valitseminen varsinaisista jäsenistä

Päätettiin, että kaikki hallitukseen valittavat henkilöt ovat jatkossa hallituksen jäseniä, ei enää varsinaisia tai varajäseniä.

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:
Enberg Dina
Hanhela Satu
Heikkinen Marja
Laine Inka
Lindström Ramona
Nevalainen Iita
Savasmaa Sirpa
Seabrook Lotta
Sohlman Jouko
Sohlman Rita
Suominen Suvi
Vakkuri Jonna

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Sohlman.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajiksi Suvi Suominen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jonna Vakkuri. Sihteeriksi Iita Nevalainen ja varasihteeriksi Rita Sohlman.
Jäsensihteeriksi Lotta Seabrook.
Rahastonhoitajaksi Dina Enberg.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen
Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Heikkinen ja Hanne Korpelainen.   
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Lyyra ja Niina Rodionoff.

13. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita esille tulevia asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.